Volgens ons is De Wereldbibliotheek een van de weinige uitgeverijen die zich profileert in een bepaald gebied op het vlak van literatuur en dat gebied nog steeds volop omhelst. De Wereldbibliotheek kijkt naar de wereld in het heden en het verleden en brengt de uitgeverij enkele verborgen parels van de literatuur uit. Een van die parels is Het Geluk van de Franse arts en filosoof Julien Offray de Lamettrie (1709-1751). Veel van deze Franse filosofen hebben een grote rol gespeeld bij de verlichting en het huidige vrije denken in onze Westerse samenleving. We leven momenteel in een wereld waarin dat vrije denken steeds meer en meer onder druk komt te staan. Daardoor is het eigenlijk wel het juiste moment om eens terug te kijken naar waar dat vrije denken nu eigenlijk vandaan komt. En Het Geluk is daar een deel van aangezien Julien Offray de Lammetrie aan de slag ging met het materialistische wereldbeeld dat Thomas Hobbes al reeds had geradicaliseerd. Ze schetsten een nieuw perspectief op de wereld waarin de mens het dualisme achter zich liet. Lammetrie omarmde meer en meer het atheïsme en centraal in Het geluk staat vooral de gedachte dat ons geluk voorbestemd is door de natuur voor iedereen die zich ernaar richt. Het is een andere manier om naar oorsprong en opvoeding te kijken en de oorsprong van misdaad kan hierdoor ook totaal anders bekeken worden. Het schetst nieuwe perspectieven die in het boek centraal staan. Het filosofisch pamflet is vertaald door Jabik Veenbaas die er een erg interessante vertaling van heeft weten te maken. Waarin het boek vooral excelleert dat is de manier waarop het boek een beeld van de toenmalige periode van de mens neerzet. Het laat zien dat er eigenlijk veel van wat we vandaag al kennen en hoe we naar de maatschappij kijken toen al in opmars was en dat we nog steeds veel van deze waarden overeind proberen te houden.

Julien Offray De Lammetrie – Uitgeverij Wereldbibliotheek – 160 blz –  19,99 EUR – 9789028426498